CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

AHLAN WASAHLAN ILA RUKNI.. (^_^)


Friday, May 11, 2012

EDU 3104 BAB 3: HUBUNGAN GURU-MURID PENGENALAN


• hubungan guru murid mempengaruhi perkembangan dan prestasi pembelajaran murid
• hubungan yang positif antara guru - murid boleh meningkatkan komunikasi yang berkesan antara kedua-dua belah pihak


MEMBINA HUBUNGAN GURU - MURID

• komunikasi yang berkesan perlu antara guru - murid untuk sama-sama mencapai objektif p&p
• guru perlu sentiasa mengawasi murid-murid dan peka terhadap kesukaran yang dihadapi mereka
• guru perlu memahami masalah yang dihadapi murid
• komunikasi yang berkesan akan meningkatkan prestasi murid
• guru yang menghormati dan peka dengan murid tetapi dalam masa yang sama tegas dan menetapkan batas-batas tertentu akan dihormati oleh murid
• mewujudkan suasana demokratik dalam bilik darjah
• guru dan murid bersama-sama berkongsi tanggungjawab di dalam bilik darjah

Kepentingan membina hubungan guru - murid

a. Kepada guru
• menaikkan motivasi dan semangat guru
• murid lebih senang dikawal
• memberi kesan yang baik kepada pengajaran guru
• menaikkan imej guru

b. Kepada murid
• murid lebih minat belajar
• murid lebih memberikan kerjasama kepada guru
• meningkatkan pencapaian akademik murid
• murid lebih bermotivasi untuk belajar

Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan guru - murid
• penampilan dan bahasa badan guru
• menunjukkan contoh teladan yang baik
• persekitaran pembelajaran di dalam bilik darjah

Strategi membina hubungan positif guru - murid
• ingat nama murid dan panggil murid dengan nama masing-masing
• menanamkan semangat cintakan kelas/ bilik darjah
• agihkan tanggungjawab bersama
• tetapkan jangkaan yang realistik
• tunjukkan keprihatinan
• masukkan unsur kecindan dalam komunikasi


Amalan budaya penyayang
i. Hormat
ii. Autentik
iii. Keprihatinan integriti emosi
iv. Menggalakkan integriti emosi dalam kalangan murid
v. Strategi mengamalkan budaya penyayang
- menerapkan elemen mengambil berat
- membina semangat kekitaan dan kepunyaan dalam bilik darjah
- hormat menghormati
- guru komited dengan usaha mewujudkan budaya penyayang dalam kalangan pelajar

Dinamika bilik darjah

Dinamika bilik darjah ialah apabila sesuatu kumpulan rakan sebaya berupaya menggerakkan ahli-ahlinya bertindak mengikut matlamat yang sama, terbahagi kepada :
• Dinamika kumpulan - boleh dikenal pasti melalui kajian sosiometri
• Kajian sosiometri - membantu guru melihat pola persahabatan/kumpulan dalam bilik darjah
• Penularan - ciri-ciri atau tingkah laku ahli kumpulan dinamika yang diikuti dan mempunyai pengaruh kepada ahli kumpulan yang lain

Faktor- faktor yang membentuk dinamika kumpulan
• jantina
• agama/bangsa
• status sosioekonomi

Peranan guru dalam dinamika kumpulan
• kenal pasti bentuk dinamika
• perhatian kepada murid yang tersingkir
• gunakan kuasa penularan
• bimbing kumpulan membentuk ciri-ciri yang diingini
• guru sebagai ketua dinamika bilik darjah


sekadar gambar hiasan

No comments:

Post a Comment